Publications

Manuals

 

 • S.B. Agrawal, D.P. Sharma,  N.K. Patle,  B.P. Bisen, D.K. Singh & Shashi Gour (2013-14) Kechuva Samvardhan evam Kechuva Khad Uthpadan
 • Dr. Neelu Vishwakarma, Dr. D.P. Sharma, Dr. D.K. Singh, Dr. S.B. Agrawal (2016-17) Eco-friendly paper bag evam file nirman technik
 • Dr. Rashmi Shukla, Dr. S.B. Agrawal and Dr. D.K. Singh (2016-17)Wood Handicraft source of income generation for women
 • Dr. Rashmi Shukla, Dr. S.B. Agrawal and Dr. D.K. Singh (2016-17)Soft toy making ko banaye mahilaye apne rojgar ka sadhan
 • Dr. Rashmi Shukla (2016-17) Mahila evam shishu dhekpal

 • Dr. Rashmi Shukla and Dr. Neelu Vishwakarma (2016-17)Bas se nirmit hastshilp
 • Dr. Neelu Vishwakarma, Dr. D.K. Singh, Dr. S.B. Agrawal and Dr. Rashmi Shukla (2016-17) Kapde dwara bahu upyogi bag nirman

Extension Bulletins

 

 • Sharma, A, Bisen, B. P., Parsai, G. S. and Sharma, R. A. (2008). Atirikt aye ke liye tamatar avam karonda ke utpad. Extn Bull, 5/2007.
 • Bisen, B. P., Sharma, R. A. and Bisen, N. K. (2008). Phal Udyan kaise lagayen. Extn Bull., 19/2008.
 • Bisen, B. P., Sharma, R. A. and Bisen, N. K. (2008). Falodhyan mein poshak tatva prabandh.Extn Bull. 20/2008.
 • Bisen, B. P., Sharma, R. A. and Bisen, N. K. (2008). Parti bhumi par sitaphal ki kheti. Extn bull. B. 21 /2008.
 • Sharma, D.P.; Patle,N.K.: Agrwal,S.B.:Singh, D.K. and Bisen,B.P.(2009) Bans Evam neem Ki Ropad Technique.Technical Bulletin No.15/2009.
 • Patle,N.K., Bisen,B.P. and Gurjar, R.(2009) Bans Utpadan Ki Unnat Pradugiki, published by Madhya Bharat Krishak Bharti, Gwalior, March, 2009
 • Sharma, D.P.; Patle, N.K. and Agrwal,S.B. ( 2009) Bans avam neem ki ropan taknic Technical bulletin 15/2009   
2 4
5 6
7 8
9 9
11 12
13 13
13

 

Popular Articles Published

 1.        Dinesh Kumar Singh and Naveen Kumar Patle (2008) “Ankuran Parikshan ke madhyam se Utpadan lagat me kami layen,” Krishak Doot, Kharif Visheshank, 1-7 july 2008 page 5.
 2.        Naveen Kumar Patle and Dinesh Kumar Singh (2008) “Krishi Vaniki me Neem ka yogdan” Krishak Doot, 8-14 july 2008 page 5.
 3.        Brijpal Bisen, Rajani Tomer, S.B. Agrawal and Dinesh kumar singh (2008) Papita se papen banayen dohara labh kamayen, Harit malawa (Pakshik),16 june 2008,
  page 11.    
 4.        Dinesh Kumar Singh and Naveen Kumar Patle (2009) “Ankuran Parikshan ke Labh,” Krishak Doot, Seed Visheshank, 16-22 Jun 2009 page 9.
 5.        Bisen .B.P. and Tiwari, J.P. (2005). Mycorrhiza: A Potent Biofertiliser for fruit crops, Agriculture Today, VIII (4): 50-52
 6.        Bisen, B. P.; Tiwari J. P. and Tripathi, S. 2005 Bio fertilizers in fruit crops - A way towards organic farming. Indian Farmers' Digest. July, 2005.
 7.        Bisen, B. P. and Uniyal A. S. 2005. Fruit cracking: A challenging problem of fruit industry. Agribios, Sept, IV (4) : 26-28
 8.        Singh, A.K. and Bisen, B.P. (2001). Importance of roof gardening in present              scenario and its management. Indian Farmer’s Digest, Jan., 2001.
 9.        Bijalwan Arvind and Brijpal Bisen, 2006. ‘Herbal Cultivation in Uttaranchal: Problems and Future Prospects’. Agrobios News letter. February.
 10.   Vijalwan A.,.Kediyal V.K. and Bisen B.P. 2006. Cultivation of Rauvolfia Serpentina. Agrobios News letter. April
 11. Vijalwan A., Kediyal V.K. and Bisen B.P. 2006. Cultivation of Rauvolfia Serpentina. Agrobios News letter. April
 12. Bisen, Brijpal and Unniyal, A.S. Sarvarog nivarak tulsi-mahatva avam upyog. Amaltas, August 2005.
 13. Bisen, Brijpal, Tiwari, J.P. and Lal, Shant. Amarood ki unnat kismen. Kheti duniya, 28-1-2006, pg 6-7.
 14. Bisen, Brijpal and Tiwari, J.P. amarood me bahar niyantran –ek mahatvapurna prakiriya. Pahadhi kheti badi, 10 (2) 31-33.
 15. Bisen, Brijpal, Unniyal, A.S. and Kumar Pankaj (2005). Arthik labh badane hetu falon ka girna roken. Krishi Mangal, Nov. 8 (2): 29-30.
 16. Bijalwan, Arvind, Kediyal, V.K. and Bisen, Brijpal (2005). Poly house ka sabji beej utpadan hetu prayog. Krishi mangal, Dec. 8 (3): 26-28.
 17.   Bisen, B. P., Tomar Rajani and Chauhan K. S. (2007). Bharpur labh ke liye Kathal lagayen. Published in Magazine “Krishak Doot”, 4-10th Dec, 07, pp-5.
 18.   Bisen, B. P., Tomar Rajani and Agrawal, S. B. (2008). Udyaniki mein tilhani fasalon ka samavesh. Published in Bhumi Nirman, pp. 13.
 19.   Bisen, B. P., Tomar Rajani and Bhadouria, U. P. S (2007). Jamun-Madhumeh Nivarak Aushadhi. Published in Bhumi Nirman, 16Oct-15 Nov, 2007, pp 7.
 20.   Bisen, B. P., Tomar Rajani, Agrawal, S. B.and Chauhan K. S. (2007). Amrud  ka tudai uprant rakh rakhav. Published in Kheti Duniya, 1st Dec 2007, pp 04.
 21.   Bisen, B. P., Kureel, M. and Tomar Rajani (2007). Falon ka fatna: karan avam nivaran. Published in Krishi Amrit , 15th April, 2008, pp-8.
 22.   Bisen, B. P., Tomar Rajani and Agrawal, S. B. (2007). Adhunik falotpadan sagan bagwani ke sang. Published in Krishak Doot.4-10March,pp5&10.
 23.   Bisen, B. P. and Uniyal, A. (2007). Amrood ki tudai uprant prabandhan. Unnat Krishi 31-32
 24.   Bisen, B. P., Tomar Rajani and Agrawal, S. B. (2008). Udyaniki mein tilhani fasalon ka samavesh. Published in Bhumi Nirman, pp. 13.
 25.   Bisen, B. P., Bisen, Rajani and Patle, N.K. (2008). Anupyogi Bhoomi me bael ki unnat kheti. Krishak Duniya, 2-8 June 2008.
 26.   Bisen, B. P., Bisen, Rajani and Patle, N.K. (2008). Papite ki tudai uprant rakh rakhav. Madhya  Krishak Bharati, Sept - Nov, 2008.
 27.   Bisen, B.P, Tomar Rajani and Tomar Satya Prakash (2008). Karonde ki kheti:Munafe ka sauda. Krishak Doot, 20-26 may 2008, pp 5.
 28.   Bisen, B.P., Tomar Rajani ,Agrawal, S.B. and Singh D.K.(2008). Papita Se papain banaiye dohra labh kamaiye. Harit Malav, June2008
 29.   Bisen, B.P. (2010) Amrood Kaise hoon Khub.Farm ‘N Food,16 Jan,2010 (70):12-13
 30.   Bisen,B.P.,Bisen,R. and Namdev, K.(2009) Kam Samay Me Jyada Munafe Ke Liye Papita  Ki Kheti.Krishak Doot,25-31 August 2009,pp 5&11
 31.   Bisen,B.P.,Yadav,N. and Bisen,R.( 2009) Amrood Ke Paude Taiyar karne Ki Unnat Taknique. Krishak Doot,24-30 November 2009,pp 7.
 32.   Bisen,B.P.and Bisen,Rajani(2009) Nai Phalo-Udyan  Ki Stapna Evam Uski Dekhbhal Krishak Doot,18-24August 2009,pp 5&11
 33.   Bisen, B.P. Sharma D.P.and Bisen,Rajani(2009) Ageti sabji Matar Ki Kheti.  Krishak Doot,29Sept-05 Oct 2009,pp 5&14
 34.   Bisen, B.P. Sharma D.P.and Bisen,Rajani(2009) Kharif Piyaz Ki Kam lagat Taknique. Krishak Doot, 28July-3 August 2009,pp 5-6.
 35.   Bisen, B.P.and Bisen,Rajani (2009) Papite Ki Safal Bagwani Ke liye-Unnat Kisme.Krishak Samaya(4:1).15August-14 September 2009.pp10 .
 36.   Bisen, B.P. Sharma D.P.Tomar,R. and Agrawal S.B. (2009) Dhan Ki Unnat Utpadan Taknique.
 37.   Kumar, P. and Bisen, B. P. 2009. Different approaches for packaging and storage    of fruits. Intensive Agriculture
 38. Patle, Naveen and Bisen Rajani (2007)- Bans ka safal vriksharopan technique krishak doot , October, 2007-
 39. Patle, Naveen and Bisen Rajani (2007) Safal vriksharopan kaise karen
 40. Bisen, Brijpal, Rajani Tomar and Naveen Patle (2008). Anupyogi bhumi main bel ki unnat kheti. Krishak dinuya, 2-8 June.
 41. Patle, Naveen and Singh, D.K (2008). Ankuran Parikshan ke madhyam se utpadan lagat me kami layen. Krishak Jagat, 9-15 June, 2008.
 42. Patle, Naveen and Singh, D.K (2008). Krishi Vaniki me neem ka yogdan. Krishak Doot, 8-14 July, 2008.
 43. Bisen, Brijpal, Rajani Tomar and Naveen Patle (2008). Papite ke ki tudai uprant rakhrakhav. Madhya Bhart Krishak Bharti, Set-Nov., 2008.
 44. Patle, Naveen and Bisen Rajani (2009). Safal vraksharopan ki technique. Krishak Doot, 30 Set-5 Jan.
 45. Patle, Naveen (2009). Adhik amdani avam paryavaran surakhsha ke liye bans ropan karne ki technique. Bhumi Nirman, 16 Dec-15 Jan.
 46. Patle, Naveen (2009). Garibon ki imarti lakadi Bans.Madhya Bhart Krishak Bharti, March-May 2009.
 47. Patle, Naveen (2009). Neem poudh utpadan technique. Madhya Bhart Krishak Bharti, March-May 2009.

 

Technical Bulletins

 • D.P.Sharma, D.K.Singh and Naveen Patle: “Gazar Ghas Unmulan me Jansahbhagita”, Published by Krishi Vigyan Kendra, Jabalpur, Technical Bulletins- 17/2009.
 • D.P.Sharma, Naveen Patle and D.K.Singh: Clonal Eucalyptus Ropan evam Utpadan, Published by Krishi Vigyan Kendra, Jabalpur, Technical Bulletins- 19/2009.
 • D.P.Sharma, Naveen Patle and D.K.Singh: “Vriksha Prajatiyan – Nursery evam Ropan Taknik,” Published by Krishi Vigyan Kendra, Jabalpur,  Technical Bulletins - 20/2009.
 • D.P.Sharma, Naveen Patle and D.K.Singh: “Siris evam Sagoun ki Ropan Taknik”, Published by Krishi Vigyan Kendra, Jabalpur, Technical Bulletins -18/2009.      
 • D.P.Sharma, Naveen Patle, S.B.Agrawal and D.K.Singh: “Bans evam Neem ki ropan taknik”. Published by Krishi Vigyan Kendra, Jabalpur. Technical Bulletins -15/2009.
 • D.P.Sharma, S.B.Agrawal, Naveen Patle, Rajani Bisen and D.K.Singh : “Sarson ke pramukh keet”. Published by Krishi Vigyan Kendra, Jabalpur Technical Bulletins

 

**************